Десети летен ритрийт на Палюл България, 4-7 септември 2020, Варвара!

От 4-7 септември 2020 г. за десета поредна година във Варвара, южното Черноморие, ще се проведе летният ритрийт на Палюл България. Ретритът ще бъде под ръководството на Кхенпо Дауа – учител от най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма. Програмата включва: медитация, Пема йога, практиките Риуо Сангчьо и 21 Проявления на Тара, както и няколко изненади по случай юбилея на ритрийта!

За евентуални промени в програмата, свързани със ситуацията с вируса, моля, следете в интернет.

– – –

From 4-7 September 2020 for the tenth consecutive year in Varvara, the southern Black Sea coast, the summer retreat of Palyul Bulgaria will be held. The retreat will be led by Khenpo Dawa, a teacher at Nyingma, the oldest school of Tibetan Buddhism.

The program includes: meditation, Pema yoga, the practices of Riwo Sangcho and 21 Manifestations of Tara, as well as several surprises on the occasion of the anniversary of the retreat!

For possible changes in the program related to the situation with the virus, please follow us on Internet.