Контакт

Палюл Център България
ул. Яворец 11, София
Тел.: 0895705793

Ел.поща: center-bg@palyul.eu
Уеб-страница: http://www.palyul.eu/bulgaria
Фейсбук: http://www.facebook.com/palyul.center.bulgaria


Вижте по-голяма карта

Palyul Center Bulgaria
11 Yavorets str., Sofia, Bulgaria
Tel.: +359(0)895705793

Email: center-bg@palyul.eu
Website: http://www.palyul.eu/bulgaria
Facebook: http://www.facebook.com/palyul.center.bulgaria