Дордже Готраб – Устно предаване и инструкции от Пема Ринпоче, 22.01.18 / Dorje Gotrab – Oral transmission and instructions, 22.01.18

 

В понеделник, 22 януари 2018 г., от 19:30 ч., в центъра Палюл Пема Ринпоче ще даде Устно предаване на садханата и мантрата на Дордже Готраб от терма цикъла Намчьо (Небесни Съкровища), както и разяснения и инструкции за тяхното практикуване.

Практиката е достъпна за хора с най-различни духовни търсения и възраст.

Препоръчително дарение: 20 лв.

–––––-

Дордже Готраб е изключително важно божество в най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма. Дордже Готраб е специфично проявление на Гуру Драгпо (гневна еманация на Гуру Ринпоче). Практиката на Дордже Готраб е мощен метод за лечение и е особено благотворна в упадъчните времена, в които живеем. Дълго пазена като тайна практика, тя е една от най-старите и важни садхани в тибетския тантричен будизъм.

В днешно време съществата са засегнати от многобройни видове болести, епидемии и зловредни влияния. Мантрата на Дордже Готраб, известна още като Ваджра Броня Мантра, представлява мощно лекарство, което помага за лечението на всякакъв вид болести, пречиства негативната енергия и предоставя защита срещу най-различни опасности, бедствия и страдания. Тази практика е била скрита като терма (скрито съкровище) от Гуру Ринпоче за благото на съществата и впоследствие е била открита от различни тертони (между които великият Мигюр Дордже) като цялостен път към Освобождението. Практикувана с отдаденост и истинска вяра, тя може да изведе съществата към постигане на Просветление.