Ден на Дакини

21-те Проявления на Тара

Дакините олицетворяват женския аспект на Буда-енергията и символизират изначалната мъдрост. Те имат най-различни проявления. Тара (тиб.: Дролма) е Дакини на безграничното състрадание и олицетворява чудотворните дейности на всички Буди. Според будистките легенди, тя е родена от сълзите на Авалокитешвара (тиб.: Ченрезиг), за да помага на неговата мисия да спасява чувстващите същества.

Благородната Тара има 21 проявления, които имат силата да защитават чувстващите същества от страданията в самсара и най-вече от 8 главни и 16 второстепенни страхове. Най-популярните нейни еманации са на мирната Бяла Тара, която е символ на защита, дълъг живот и мир, и динамичната Зелена Тара, която преодолява пречки и спасява съществата в опасни ситуации.

Денят на Дакини се празнува на двадесет и петия ден от всеки месец според тибетския лунен календар.

Палюл Център България отбелязва този ден с пуджата „Възхвала към 21-те Проявления на Тара“ и Тара-Цог практика. Пуджата помага за омиротворяване на проблеми, болести и всякакви пречки, които застрашават успеха, благополучието и щастието. Тази практика успокоява ума и спомага за сбъдването на всички стремежи. За традиционния Тара-Цог по желание можете да носите нещо малко за хапване (соленки, сладки, плодове).