Ден на Гуру Ринпоче, 19 януари 2016 г.

Статуя на Гуру Ринпоче в Пангбоче, Непал

Падмасамбхава, на санскрит „Роденият в лотос”, е почитан в тибетския будизъм като вторият Буда на нашето време. Неговото появяване в този свят е предсказано от самия Буда Шакямуни.

Падмасамбхава, известен още като Гуру Ринпоче („Скъпо-ценният Учител”), пренася през 8 в. Ваджраяна Будизма в Тибет. С него се свързва и основаването на най-старата сред четирите школи в Тибетския будизъм – Нйингма.

Денят на Гуру Ринпоче се празнува на десетия ден от всеки месец по тибетския лунен календар.

В Палюл центъра отбелязваме този ден от 19:15-20:15 ч. с практиката “Дъжд от Благословии” и Гуру-Цог практика. Тези молитви ни помагат да премахнем пречките, възпрепятстващи нашия успех, късмет и щастие, и да получим благословиите на будите и учителите от приемствеността. По желание можете да носите нещо малко за хапване (соленки, сладки, плодове), което да включим в традиционното приношение с храна.

–––––––––––––––––––––––––––––

Padmasabhava or “The Lotus Born” in Sanskrit is worshiped from the Tibetan Buddhists as the second Buddha of our era. His appearing in this world was predicted by Buddha Shakyamuni himself.

Padmasabhava, also known as Guru Rinpoche (“The Precious Teacher”), introduced the Vajrayana Buddhism in Tibet in the eight century. His name is related with the foundation of the oldest school under the four schools of Tibetan Buddhism – Nyingma.

Traditionally the Guru Rinpoche Day is celebrated every month on the 10th day of the Tibetan lunar calendar.

Palyul Center Bulgaria honours this day performing the Puja “Shower of Blessings” by Mipham Rinpoche and a Guru Tsog practice. These prayers help us to remove the obstacles that hinders our success, prosperity and happiness, by receiving the blessings of all Buddhas and Lineage Gurus.

For the traditional Tsog Offering if you like you can bring some fruits, sweeties, juice, etc.