Учение на Кхенчен Пема Шераб Ринпоче върху „Колелото на аналитичната медитация“, 3, 4, 10 и 11 април 2021 г.