Учение на Кхенчен Пема Шераб Ринпоче „Значението на медитацията и рецитациите свързани с Буда Шакямуни в тези трудни времена“, 4 и 5 юни 2021 г.