„Факел на увереността” на Мипхам Ринпоче – онлайн курс на Кхен Ринпоче Тензин Норге, 6.10-22.12.2020 г.!

„Факел на увереността“ (Nges shes rin po che’i sgron me) – един предимно Мадхямака текст – е съставен през 19 век от големия учител и учен Мипхам Ринпоче в неговите млади години. Освен че дава прозрения за ключови моменти относно възгледа и медитацията на нивото на Мадхямака и Ваджраяна, той също така изяснява важните точки на ученията на Дзогчен.

В този курс ще бъдат разгледани коренните стихове на текста, като се позоваваме на изложението и коментара на Кхенпо Кунпел. В допълнение ще се позовем на коментара на Кхро Шул Джампал Дордже и изследователските трудове на Джон Уитни Петти, които използват както критическо сравнение, така и установяват хармоничен превод в услуга на преподаването и в защита на системата на Великото Съвършенство на школата Нйингма. Този курс е един от основните предмети, преподавани през 5-та година на шедрата в манастира Намдролинг.

Ученията ще се провеждат във вторник и петък, започвайки на 6 октомври 2020 г. и завършвайки на 22 декември 2020 г.

За повече подробности и за регистрация, моля, посетете: https://www.palri.org/teaching-miphams-beacon-of-certaintity/

Информация за Кхенпо Норге Ринпоче:
http://palyul.eu/bulgaria/visiting-teachers/khenpo-tenzin-norgay-rinpoche/