Палюл Намчьо Дзогчен pитрийт, 1-12 септември 2018/Palyul Namcho Dzogchen Retreat, 1-12 Sept. 2018

Кхенчен Пема Шераб Ринпоче

Скъпи приятели, щастливи сме да Ви съобщим, че и тази година (1-12 септември 2018) Палюл ритрийтът в Цюш, Германия, ще бъде открит и ръководен от Кхенчен Пема Шераб Ринпоче – един от най-възрастните учители на школата Нйингма, както и един от тримата Кхенчен (старши Кхенпо) на манастрира Намдролинг!

Ежегодният Палюл Намчьо Дзогчен ритрийт, наречен ”Освобождението в твоята длан” (тиб. Дзогчен Сангйе Лакчанг), се провежда всяка година в европейския ритрийт център на традицията Палюл в Германия. Автентичният тибетско-будистки ритрийт започва с въвеждащия курс „По-добра основа“ и подготвителни Ньондро практики, и завършва с най-висшите Дзогчен практики.

На 8 септември, събота, от 15:00 Кхенчен Пема Шераб Ринпоче ще предаде  посвещение на Ламата от Трите Корена – Ригдзин Дюпа. „Събранието на Видядхарите“ е вътрешната Лама-практика от цикъла Лонгчен Нйингтиг, терма, разкрита от Джигме Лингпа.

На 9 септември, неделя, от 15:00 Кхенчен Пема Шераб Ринпоче ще предаде посвещение на Дакини от Трите Корена – Юмка Дечен Гялмо. Тази мирна дакини практика от цикъла Лонгчен Нйингтиг е садхана практика на Йеше Цогял – консорта на Гуру Ринпоче – като дакини на мъдростта.

Тук можете да разгледате снимки от ритрийтите през  2016 и 2017 г.