Палюл Намчьо Дзогчен pетрит, 1-12 август 2019/Palyul Namcho Dzogchen Retreat, 1-12 August 2019

Скъпи приятели, щастливи сме да Ви съобщим, че и тази година (1-12 август 2019) Палюл ретритът в Цюш, Германия, ще бъде открит и ръководен от Кхенчен Пема Шераб Ринпоче – един от най-възрастните и уважавани учители на школата Нйингма, и един от тримата Кхенчен (старши Кхенпо) на манастрира Намдролинг! Пема Ринпоче, Кхенпо Сонам Цеуанг и Кхенпо Дауа също ще дават учения по време на ретрита.

Ежегодният Палюл Намчьо Дзогчен ретрит, наречен ”Освобождението в твоята длан” (тиб. Дзогчен Сангйе Лакчанг), се провежда всяка година в европейския ретрит център на традицията Палюл в Германия. Автентичният тибетско-будистки ретрит започва с въвеждащия курс „По-добра основа“ и подготвителни Ньондро практики, и завършва с най-висшите Дзогчен практики.

На 10 август 2019 г. от 15:00 ч. Кхенчен Пема Шераб Ринпоче ще предаде Посвещение на Дукнгал Рангдрьол, в допълнение към упълномощаванията на Трите корена, дадени от него по време на миналогодишния ретрит – Ригдзин Дюпа (Лама) и Юмка Дечен Гялмо (Дакини). Дукнгал Рангдрьол е мирна Йидам-практика от терма-цикъла Лонгчен Нйингтиг, като същевременно е и тайната Гуру-практика от мирния мъжки видядхара-раздел на същия цикъл.

https://www.facebook.com/events/318779708980022/

Тук можете да разгледате снимки от ретрита през:  2017    2018    2019


Dear friends, we are very happy to announce that Ven. Khenchen Pema Sherab Rinpoche – one of the seniormost Khenpos in the Nyingma tradition and one of the three Khenchen or ‘great Khenpos’ of Namdroling Monastery – will open and lead the annual Palyul Namcho Dzogchen Retreat again – from 1-12 August 2019 at the Palyul Retreat Center in Zusch, Germany. Ven. Pema Rinpoche, Khenpo Sonam Tsewang and Khenpo Dawa will give teachings too.

The Annual European Palyul Namcho Dzogchen Retreat has been helt since 2007. It is suitable for beginners as well as for advanced Dharma practicioners. The retreat is called “Liberation in the Palm of Your Hand” (Tib. Dzogchen Sangye Lakchang). It is held each year at the European retreat center of the Palyul tradition of Buddhism in Zusch, Germany. This authentic retreat begins with an Introductory Class and Ngondro practice, and ends with the highest Dzogchen practice.

On 10 August, Saturday, at 15:00 Khenchen Pema Sherab Rinpoche will bestow the Dukngal Rangdröl Empowerment – a peaceful Yidam practice from the Longchen Nyingtik (the terma revelation of Jikmе Lingpa). Last year Khenchen Rinpoche bestowed two other Empowerments of the Three Roots – Rigdzin Düpa (the inner Lama practice) und Yumka Dechen Gyalmo (the peaceful Dakini practice). Dukngal Rangdröl is the secret guru practice from the peaceful male vidyadhara section of the same cycle as well.

https://www.facebook.com/events/318779708980022/

Pictures from previous retreats:  2017    2018    2019