Дхарма курсове

Цикъл на обучение
под ръководството на Пема Ринпоче
(Кхен Ринпоче Пема Чьопел)

Въвеждащ клас  „По-добра основа“: Медитация / Пема йога / Цикъл лекции „По-добра основа за нашето ежедневие“ /  „Въведение в будизма“

Първи клас: Ньондро / „Как да следваме духовен учител“

Втори клас: Пхоуа / Чьо / Лоджонг

Трети клас: Цалунг

Четвърти и пети клас: Дзогчен Тогял

Шести и седми клас: Дзогчен Трекчьо

Индивидуални инструкции

Тригодишен ретрит

 

ТРАДИЦИЯТА ПАЛЮЛ НАМЧЬО

Цикълът от учения Намчьо е известен като „Небесни съкровища”, отнасящи се към свещените текстове, скрити за идните поколения от самия Падмасамбхава. Тези учения са били открити през 17 в. от Тертон Мигюр Дордже (1645-1667), който ги е получил от Авалокитешвара и Гуру Ринпоче. Благословиите на тези учения са били предавани от учител на ученик през вековете в непрекъсната нишка на автентичната традиция Палюл.

ПАЛЮЛ НАМЧО НЬОНДРО

Тертон Мигюр Дордже

Палюл Намчьо Ньондро е дълбока практика, известна като „Четирите основи”. Завършвайки я, практикуващият може да реализира истинската природа на своя ум – една важна и необходима основа за по-висшите Дзогчен практики. Ньондро помага за пречистване на негативната карма и за развиване на вътрешна мъдрост.

Палюл Намчьо Ньондро се състои от външни и вътрешни подготвителни практики. Външните подготвителни практики имат за цел да обърнат ума към Дхарма чрез медитация и размишление върху скъпоценното човешко прераждане, непостоянството, закона за причина и следствие (карма) и страданията в цикличното съществуване.

Мандала

Вътрешните подготвителни практики се състоят от: Убежище или влизане през вратата на закрилата на Трите Скъпоценности – Буда, Дхарма и Сангха; Бодхичита или пораждане на стремежа към постигане на просветление за благото на всички чувстващи същества; приношение на Мандала, за намаляване на привързаността и за натрупване на заслуги; Ваджрасатва, за пречистване на опетнения; и Гуру Йога, получаване на благословии, чрез които човек може да постигне просветление в един живот.

Изискване за започване на практиката Намчьо Ньондро е връзка с автентичен Дхарма учител от Палюл традицията, както и получени от него Устно предаване и инструкции.