Месечна програма


 ПАЛЮЛ БЪЛГАРИЯ

Декември 2020

През месец декември центърът ще бъде затворен. Онлайн ще отбележим някои от специалните дни. Успех в личната ви практика!
Бъдете здрави!

10 декември, четвъртък, 19:00-20:30 ч. (българско време):
Ден на Дакини
(онлайн практика „Зелена Тара“ в немския Палюл център, водена от Кхенпо Дауа; Zoom-линкът на събитието ще бъде обявен своевременно на сайта на немския Палюл център: https://www.facebook.com/German-Palyul-Center-514794755255400)

13 декември, неделя, 11:00-12:30 ч. (българско време):
Среща с Пема Ринпоче
(онлайн среща в немския Палюл център; Zoom-линкът на събитието ще бъде обявен своевременно на сайта на немския Палюл център: https://www.facebook.com/German-Palyul-Center-514794755255400)

22 декември, вторник, 19:00-20:30 ч. (българско време):
Ден на Буда на медицината (Сангйе Менла)
(онлайн практика на Сангйе Менла в немския Палюл център, водена от Кхенпо Дауа; Zoom-линкът на събитието ще бъде обявен своевременно на сайта на немския Палюл център: https://www.facebook.com/German-Palyul-Center-514794755255400)

Моля, следете програмата за евентуални промени!

––––––––––

Палюл Център България
ул. Яворец 11, София
Тел.: 0895705793

Ел.поща: center-bg@palyul.eu
Уеб-страница: http://www.palyul.eu/bulgaria
Фейсбук: http://www.facebook.com/palyul.center.bulgaria