Летен ретрит с Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа, 5-8 септември 2015 г.

Летният ретрит на Палюл Център България ще се проведе за шеста поредна година във Варвара, южното Черноморие. Ретритът ще бъде воден от Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) – учител от най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма и основател на българския Палюл център.

Той ще бъде придружаван от своя главен асистент Ачаря Лопон Дауа – резидент лама на европейския Палюл ретрит център в Германия. Програмата включва медитация, Пема йога, практиката Риуо Сангчьо, както и лекция за Гуру Ринпоче, Бендза Гуру мантра и 7-Линиевата молитва.

За повече информация и записване за участие в ретрита: center-bg@palyul.eu

Снимки от летния ретрит във Варвара

Palyul Center Bulgaria`s summer retreat will take place for the 6th time in Varvara, Black sea coast. The retreat will be lead by Ven. Pema Rinpoche (Khen Rinpoche Pema Choephel) – a teacher from the oldest Tibetan-Buddhist school Nyingma and founder of the Bulgarian Palyul Center.
He will be supported by Acharya Lopon Dawa – his main assistant and resident Lama of the European Palyul retreat center in Germany. The programm includes meditation, Pema yoga, Riwo Sangchoe (Sang Offering) as well as teachings about Guru Rinpoche, the Bendza Guru mantra and the 7-Line prayer.

For more information contact us at: center-bg@palyul.eu

Pictures from the retreat in Varvara