Летен ретрит, Варвара 2016 / Summer retreat, Varvara 2016

Летният ретрит на Палюл Център България ще се проведе за седма поредна година във Варвара, южното Черноморие, от 20-22 август 2016 г.

Ретритът се провежда с благословиите на Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) – учител от най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма и основател на българския Палюл център – и тази година ще бъде воден от негови старши ученици.

Програмата включва медитация, Пема йога и практиката Риуо Сангчьо.

За повече информация и записване за участие в ретрита: center-bg@palyul.eu

Тук можете да разгледате снимки от ретритите през 201220132015 и 2016 г.

*     *     *

Palyul Center Bulgaria`s summer retreat will take place for the 7th time in Varvara, Black sea coast on 20-21 August 2016.

The retreat will take place with the blessings of Ven. Pema Rinpoche (Khen Rinpoche Pema Choephel) – a teacher from the oldest Tibetan-Buddhist school Nyingma and founder of the Bulgarian Palyul Center – and will be lead by his senior students.

The programm includes meditation, Pema yoga and the practice Riwo Sangcho (Sang Offering).

For more information contact us at: center-bg@palyul.eu

Here youe can find pictures from the past retreats: 201220132015 и 2016 г.