Н.Св. Карма Кучен Ринпоче

Н.Св. Карма Кучен Ринпоче

Негово Светейшество Карма Кучен Ринпоче е 12-ият държател на традицията Палюл в школата Нйингма на тибетския будизъм. Като върховен глава на традицията Палюл той е отговорен за основния Палюл манастир и неговите клонове (1122 манастира само в Тибет), както и за многобройните Палюл Дхарма центрове по цял свят.

Негово Светейшество 5-ият Карма Кучен Ринпоче бива разпознат от Н.Св. Дуджом Ринпоче и Н.Св. Пенор Ринпоче като безспорното прераждане на предишния Карма Кучен Ринпоче – Карма Тегчог Нйингпо.

Той бива поканен в манастира Намдролинг, където Н.Св. Пенор Ринпоче се грижи за него, въвеждайки го в основното будистко образование. Карма Кучен Ринпоче блести във всички манастирски дисциплини и усвоява цялото традиционно знание на приемствеността Палюл. Също така той получава многобройни Нийнгма учения от големи учители като Н.Св. Дилго Кхйенце Ринпоче и Н.Св. Пенор Ринпоче.

Взимайки предвид прекрасните му качества на учител, през 1994 г. Н.Св. Пенор Ринпоче го поставя начело на главния манастир Палюл в Тибет. На 14 август 2000 г. той бива тържествено провъзгласен за глава на традицията Палюл и понастоящем е 12-ият държател на приемствеността Палюл. Н.Св. Пенор Ринпоче многократно изтъква усилията му в поддържането на чистата линия на традицията Палюл и разпространението на ученията на Буда в Страната на Снеговете (Тибет).

Сред изключителните постижения на Карма Кучен Ринпоче след пристигането му в Тибет е построяването на многобройни храмове, ступи, молитвени колела, изображения на божества и други обекти на преклонение и вяра. Под ръководството на Н.Св. Пенор Ринпоче той построява величествен храм на територията на манастира.

Сред многото му забележителни качества е и стриктното спазване на монашеските обети. По този начин той е олицетворение на чистото поведение в тези упадъчни времена.

През 2012 г. част от българската Палюл сангха имаше изключителното щастие да получи скъпоценни учения от Н.Св. Карма Кучен Ринпоче в немския Палюл център в Цюш, Германия. През пролетта на 2013 г. българската група, водена от Пема Ринпоче, имаше честта да се срещне с Негово Светейшество в манастира Намдролинг, южна Индия, както и да получи устни предавания от него.

http://www.palyul.org/eng_biotulku_karmakuchen.htm