„Факел на увереността” на Мипхам Ринпоче – онлайн курс на Кхен Ринпоче Тензин Норге, 6.10-22.12.2020 г.!

„Факел на увереността“ (Nges shes rin po che’i sgron me) – един предимно Мадхямака текст – е съставен през 19 век от големия учител и учен Мипхам Ринпоче в неговите млади години. Освен че дава прозрения за ключови моменти относно възгледа и медитацията на нивото на Мадхямака и Ваджраяна, той също така изяснява важните точки на ученията на Дзогчен.

В този курс ще бъдат разгледани коренните стихове на текста, като се позоваваме на изложението и коментара на Кхенпо Кунпел. В допълнение ще се позовем на коментара на Кхро Шул Джампал Дордже и изследователските трудове на Джон Уитни Петти, които използват както критическо сравнение, така и установяват хармоничен превод в услуга на преподаването и в защита на системата на Великото Съвършенство на школата Нйингма. Този курс е един от основните предмети, преподавани през 5-та година на шедрата в манастира Намдролинг.

Ученията ще се провеждат във вторник и петък, започвайки на 6 октомври 2020 г. и завършвайки на 22 декември 2020 г.

За повече подробности и за регистрация, моля, посетете: https://www.palri.org/teaching-miphams-beacon-of-certaintity/

Информация за Кхенпо Норге Ринпоче:
http://palyul.eu/bulgaria/visiting-teachers/khenpo-tenzin-norgay-rinpoche/

Десети летен ритрийт на Палюл България, 4-7 септември 2020, Варвара!

От 4-7 септември 2020 г. за десета поредна година във Варвара, южното Черноморие, ще се проведе летният ритрийт на Палюл България. За съжаление тази година ритрийтът няма да може да бъде воден от Кхенпо Дауа заради епидемичната обстановка в Европа. Програмата включва: медитация, Пема йога, практиките Риуо Сангчьо и 21 Проявления на Тара, както и няколко изненади по случай юбилея на ритрийта!

За евентуални промени в програмата, свързани със ситуацията с вируса, моля, следете в интернет.

– – –

From 4-7 September 2020 for the tenth consecutive year in Varvara, the southern Black Sea coast, the summer retreat of Palyul Bulgaria will be held. Unfortunately Khenpo Dawa will not be able to lead the retreat this year due to the epidemic situation in Europe.

The program includes: meditation, Pema yoga, the practices of Riwo Sangcho and 21 Manifestations of Tara, as well as several surprises on the occasion of the anniversary of the retreat!

For possible changes in the program related to the situation with the virus, please follow us on Internet.

Излезе първи брой на алманах „Лотос“ – издание за будизъм и източни култури!

Скъпи приятели, излезе първият брой на алманах „Лотос“ – съвместно издание на център Палюл (в лицето на „Нйингма Будизъм“) и издателство „Изток-Запад“. Изданието е създадено с благословиите на нашия учител – Пема Ринпоче. Съдържа 240 страници и ще излиза 2 пъти годишно. Честито на всички!

Можете да поръчате алманаха от сайта на издателството , както и да прочетете част от него.

Бъдете здрави!

ЧЕСТИТ ЛОСАР! ЛОСАР ТАШИ ДЕЛЕГ! LOSAR TASHI DELEG!

Скъпи приятели, заповядайте в понеделник, 24 февруари, от 19:00 ч. да отпразнуваме заедно Лосар – тибетската Нова Година!

2020 г. отговаря на 2147 г. по тибетския лунен календар – годината на Железния Плъх. Програмата включва практиката „Приношение със светлина“, молитви за благоденствие, за премахване на пречки и за дълголетие на учителите от приемствеността.

След практиката заповядайте на парти по случай Лосар и 9 години от откриването на центъра Палюл! По желание бихте могли да донесете нещо малко за хапване и пиене.

Практика по случай деня на Медицинския Буда, 4 декември 2019!

Заповядайте в център Палюл на традиционната практика по случай деня на Медицинския Буда, която ще се проведе на 4 декември, сряда, 19:00-20:00 ч.

Медицинският Буда, на тибетски Сангйе Менла, e Буда на лечението и медицината. Преди да постигне просветление, той дава дванадесет обета да освободи всички чувстващи същества от техните болести и страдания.

Практиката на Медицинския Буда „Потокът от Лапис Лазули“ от терма-цикъла Намчо е ефикасен метод за самолечение чрез активиране и подсилване на собствените ни лечебни сили. Тя ни помага също така да преодолеем трите отрови на ума – алчност, омраза и невежество, както и да намалим болестите и страданията на тялото и ума. Мантрата на Медицинския Буда има изключителна лечебна сила и ни помага да пречистим негативната си карма.

Пема Ринпоче и Кхенпо Дауа в България, 24-27 август 2019!

От 24-26 август 2019 г. за девета поредна година се проведе тридневният ритрийт на Палюл Център България във Варвара, южното Черноморие. Ретритът бе под ръководството на Пема Ринпоче и Кхенпо Дауа – учители от най-старата школа на тибетския будизъм Нийнгма. Програмата: медитация, Пема йога, практиките Риуо Сангчьо и 21 Проявления на Тара, лекции на Пема Ринпоче от курса „По-добра основа“.

На 27 август в център Палюл в София се проведе лекция на Пема Ринпоче за „37-те Практики на Бодхисатвите“ – важен Лоджонг-текст на Гялсе Тогме Зангпо, който описва как се следва пътя на Бодхисатва. Снимки от събитията можете да видите тук.

Палюл Намчьо Дзогчен pитрийт, 1-12 август 2019/Palyul Namcho Dzogchen Retreat, 1-12 August 2019

Скъпи приятели, щастливи сме да Ви съобщим, че и тази година (1-12 август 2019) Палюл ритрийтът в Цюш, Германия, ще бъде открит и ръководен от Кхенчен Пема Шераб Ринпоче – един от най-възрастните и уважавани учители на школата Нйингма, и един от тримата Кхенчен (старши Кхенпо) на манастрира Намдролинг! Пема Ринпоче, Кхенпо Сонам Цеуанг и Кхенпо Дауа също ще дават учения по време на ритрийта.

Ежегодният Палюл Намчьо Дзогчен ритрийт, наречен ”Освобождението в твоята длан” (тиб. Дзогчен Сангйе Лакчанг), се провежда всяка година в европейския ритрийт център на традицията Палюл в Германия. Автентичният тибетско-будистки ритрийт започва с въвеждащия курс „По-добра основа“ и подготвителни Ньондро практики, и завършва с най-висшите Дзогчен практики.

На 10 август 2019 г. от 15:00 ч. Кхенчен Пема Шераб Ринпоче ще предаде Посвещение на Дукнгал Рангдрьол, в допълнение към упълномощаванията на Трите корена, дадени от него по време на миналогодишния ритрийт – Ригдзин Дюпа (Лама) и Юмка Дечен Гялмо (Дакини). Дукнгал Рангдрьол е мирна Йидам-практика от терма-цикъла Лонгчен Нйингтиг, като същевременно е и тайната Гуру-практика от мирния мъжки видядхара-раздел на същия цикъл.

https://www.facebook.com/events/318779708980022/

Тук можете да разгледате снимки от ритрийта през:  2017    2018    2019


Dear friends, we are very happy to announce that Ven. Khenchen Pema Sherab Rinpoche – one of the seniormost Khenpos in the Nyingma tradition and one of the three Khenchen or ‘great Khenpos’ of Namdroling Monastery – will open and lead the annual Palyul Namcho Dzogchen Retreat again – from 1-12 August 2019 at the Palyul Retreat Center in Zusch, Germany. Ven. Pema Rinpoche, Khenpo Sonam Tsewang and Khenpo Dawa will give teachings too.

The Annual European Palyul Namcho Dzogchen Retreat has been helt since 2007. It is suitable for beginners as well as for advanced Dharma practicioners. The retreat is called “Liberation in the Palm of Your Hand” (Tib. Dzogchen Sangye Lakchang). It is held each year at the European retreat center of the Palyul tradition of Buddhism in Zusch, Germany. This authentic retreat begins with an Introductory Class and Ngondro practice, and ends with the highest Dzogchen practice.

On 10 August, Saturday, at 15:00 Khenchen Pema Sherab Rinpoche will bestow the Dukngal Rangdröl Empowerment – a peaceful Yidam practice from the Longchen Nyingtik (the terma revelation of Jikmе Lingpa). Last year Khenchen Rinpoche bestowed two other Empowerments of the Three Roots – Rigdzin Düpa (the inner Lama practice) und Yumka Dechen Gyalmo (the peaceful Dakini practice). Dukngal Rangdröl is the secret guru practice from the peaceful male vidyadhara section of the same cycle as well.

https://www.facebook.com/events/318779708980022/

Pictures from previous retreats:  2017    2018    2019

Сака Дауа 2019 – Просветление и Паринирвана на Буда Шакямуни

Скъпи приятели,

заповядайте този понеделник, 17 юни 2019 г. – пълнолунието на Свещения месец Сака Дауа, от 19-20:00 ч. да отпразнуваме заедно най-големия будистки празник – денят, в който се честват Просветление и Паринирвана на Буда Шакямуни!

Традиционно ще изпълним практиката на Буда Шакямуни „Съкровищницата от Благословии“ от Мипам Ринпоче, както и кратък Цог.

За приношението на храна нека всеки донесе нещо малко за хапване или пийване – сладки, соленки, плодове, сок и др.

Програма на Пема Ринпоче, 25-29 май 2019!

Скъпи приятели, радостни сме да Ви съобщим за предстоящото гостуване на Пема Ринпоче – основател на европейските центрове на традицията Палюл Нйингма! Заповядайте на програмата му, организирана от Палюл Център България:

25 май, събота, 15-17.00ч. и 26 май, неделя, 15-17.00ч. – Пхоуа (събота – устно предаване и инструкции, неделя – практически ден). Вход за двата дена: 20 лв.

*Препоръчва се присъствието и на двата дни; в неделя до участие се допускат само получилите инструкции в събота или участвалите в предишен Пхоуа ретрит с Пема Ринпоче.

28 май, вторник, 19-20.30 – Медитация (Въведение и практика). Препоръчително дарение: 5 лв.

29 май, сряда, 19-21.00 – Ден на Дакини (Устно предаване на „Възхвала към 21 Проявления на Тара“ и Цог; практика). Препоръчително дарение: 10 лв.

https://www.facebook.com/pema.rinpoche.page

Въведение в будизма, март-юли 2019

Курсът „Въведение в будизма” се провежда ежегодно и е насочен към всички, които проявяват интерес към произхода, историята и основните принципи на будизма, с акцент върху тибетския Ваджраяна будизъм.

През 2019 г. курсът ще се проведе в 8 части (от март до месец юли):

I част: Буда Шакямуни – възникване и развитие на будизма в Индия. (След кратко въведение ще гледаме филм за живота на Буда) (21 март)

II част: Гуру Ринпоче – пренасяне и развитие на будизма в Тибет (28 март)

III част: Хинаяна – Пътят на дисциплината (11 април)

IV част: Махаяна  – Пътят на състраданието (24 април)

V част: Ваджраяна – Пътят на преобразуването (1) (16 май)

VI част: Ваджраяна – Пътят на преобразуването (2) (6 юни)

VII част: Школите в тибетския Ваджраяна будизъм. Разпространение на тибетския будизъм на Запад. (20 юни)

VIII част: Традицията Палюл Нйингма. (25 юли)