Въведение в будизма

Буда Шакямуни

Курсът „Въведение в будизма” е насочен към всички, които проявяват интерес към произхода, историята и основните принципи на будизма. Той е част от въвеждащия клас „По-добра основа”, запознаващ ни също така с медитацията.

Курсът се провежда в три части. Първата проследява живота на Буда Шакямуни, възникването и развитието на будизма в Индия, както и неговото разпространение в други азиатски страни. Втората част е посветена на живота и делото на Памдасамбхава (Гуру Ринпоче) и на пренасянето на будизма в Тибет. В трета част се разглеждат основните принципи на будизма, както и школите в тибетския будизъм.

Курсът се провежда два пъти годишно – през месеците май и ноември. За точните дати, моля, следете месечната програма на центъра.

Препоръчително дарение за една лекция: 5 лв.