Въведение в будизма

Буда Шакямуни

Курсът „Въведение в будизма” е насочен към всички, които проявяват интерес към произхода, историята и основните принципи на будизма. Той е част от въвеждащия клас „По-добра основа за нашето ежедневие”, запознаващ ни с медитацията, и даващ ни един по-задълбочен поглед към основни теми от нашето ежедневие.

Курсът е едномесечен и се провежда в четири части. Първата се занимава с живота на Буда Шакямуни, с възникването и развитието на будизма в Индия. Втората част е посветена на живота и делото на Памдасамбхава (Гуру Ринпоче) и на пренасянето на будизма в Тибет. В трета част се разглеждат основните принципи на будизма, както и школите в тибетския будизъм. Четвърта част ни запознава с традицията Палюл, Нйингма, и разпространението на будизма в западния свят.

Курсът се провежда два пъти годишно – през месеците май и ноември.

Препоръчително дарение за една практика: 3 лв.