Въведение в будизма

Буда Шакямуни

Курсът „Въведение в будизма” е насочен към всички, които проявяват интерес към произхода, историята и основните принципи на будизма. Той е част от въвеждащия клас „По-добра основа”, запознаващ ни също така с медитацията.

Курсът се провежда в четири части. Първата проследява живота на Буда Шакямуни, възникването и развитието на будизма в Индия, както и неговото разпространение в други азиатски страни. Втората част е посветена на живота и делото на Памдасамбхава (Гуру Ринпоче) и на пренасянето на будизма в Тибет. В трета част се разглеждат основните принципи на будизма, школите в тибетския будизъм, както и разпространението на будизма в западния свят. Четвърта част ни запознава с традицията Палюл, Нйингма.

Курсът се провежда два пъти годишно – през месеците май и ноември.

Препоръчително дарение за една практика: 5 лв.