Учения

Предстои да публикуваме на български пълния текст на някои учения на наши учители, които биха представлявали интерес за широк кръг хора. Ето и първото от тях:

  • Беседа за живота за смъртта – едно подробно и в същото време достъпно описание на това какво се случва с човек по време на смъртта и непосредствено след това, както и какво можем да направим, за да помогнем в този труден момент на себе си или на някой друг. (Пема Ринпоче, 14 ноември 2014 година, Палюл Център България, София).