Медитация

Курсът е част от въвеждащия клас „По-добра основа” и включва теоритични и практически занимания по медитация и дихателни упражнения.

Медитацията шамата (на санскрит) или шине (на тибетски) означава в превод „пребиваване в покой“. Тя представлява традиционен метод за постигане на спокойствие и еднонасоченост на ума чрез съсредоточаването му върху даден обект – осъзнатост на дишането, концентрация върху определен предмет или образ, чрез повтаряне на мантри и др.

Пема Ринпоче

Чрез аналитична медитация върху теми като „Как да общуваме по-добре с другите хора”, „Как да се справяме с гнева”, „Как да преодоляваме чувството за вина”, „Как да намерим щастието” и др., можем да изградим по-добра основа за нашето ежедневие. Занятията са подходящи за всички, желаещи да намалят стреса, да водят по-спокоен и здравословен живот.

През месеците май и декември в рамките на курса по медитация се провеждат четири последователни беседи на тема „Четирите мисли, които обръщат ума към Дхарма“.

Часът се води от дългогодишни ученици на тибетския учител по медитация и будистка философия Пема Ринпоче – основател на българския медитационен център „Палюл“.

Курсът по медитация се провежда в неделя от 10:00-10:45 ч.

Препоръчително дарение за една практика: 5 лв.