Медитация

Курсът е част от въвеждащия клас „По-добра основа за нашето ежедневие” и включва практически занимания по медитация и дихателни упражнения. Медитацията шамата (на санскрит) или шине (на тибетски) е ефикасен метод за постигане на душевен покой чрез съсредоточаване върху определен обект – чрез насочване на вниманието върху дишането, върху определен предмет или образ, чрез повтаряне на мантри и др.

Пема Ринпоче

Чрез аналитична медитация върху теми като „Как да общуваме по-добре с другите хора”, „Как да се справяме с гнева”, „Как да преодоляваме чувството за вина”, „Как да намерим щастието” и др., можем да изградим по-добра основа за нашето ежедневие. Занятията са подходящи за всички, желаещи да намалят стреса, да водят по-спокоен и здравословен живот.

През месеците май и декември в рамките на курса по медитация се провеждат четири последователни беседи на тема „Четирите мисли, които обръщат ума към Дхарма“.

Курсът по медитация се провежда:

– вторник от 18:30-19:15 ч. (за начинаещи) и от 19:30-20:15 ч. (за напреднали)
– събота от 10:00-10:45 ч. (за начинаещи)

Препоръчително дарение за една практика: 3 лв.