Медитация

Курсът е част от въвеждащия клас „По-добра основа” и включва практически занимания по медитация и дихателни упражнения. Медитацията шамата (на санскрит) или шине (на тибетски) е ефикасен метод за успокояване на ума чрез съсредоточаване върху определен обект – чрез насочване на вниманието върху дишането, върху определен предмет или образ, чрез повтаряне на мантри и др.

Пема Ринпоче

Чрез аналитична медитация върху теми като „Как да общуваме по-добре с другите хора”, „Как да се справяме с гнева”, „Как да преодоляваме чувството за вина”, „Как да намерим щастието” и др., можем да изградим по-добра основа за нашето ежедневие. Занятията са подходящи за всички, желаещи да намалят стреса, да водят по-спокоен и здравословен живот.

През месеците май и декември в рамките на курса по медитация се провеждат четири последователни беседи на тема „Четирите мисли, които обръщат ума към Дхарма“.

Курсът по медитация се провежда:

– вторник от  19:30-20:30 ч.
– събота от 10:00-10:45 ч.

Препоръчително дарение за една практика: 5 лв.