ПАТРОН

Н.Св. Пенор Ринпоче (1932-2009 г.)

Негово Светейшество Пема Норбу Ринпоче (Пенор Ринпоче) е единадесетият държател на традицията Палюл. Той се счита за един от най-големите учители в будистката традиция на Тибет. Сред будистката общност той е уважаван заради неговите обширни познания и постижения и заради силата, с която поддържа целостта на ученията.

Негово Светейшество Пенор Ринпоче е учител, който въплъщава мъдростта на Манджушри, състраданието на Авалокитешвара и силата на Ваджрапани. Помощта, която той е оказал на чувстващите същества, както и подкрепата за разпространението на учението на Буда са неизмерими. Н.Св. Пенор Ринпоче преминава в Паранирвана през 2009 г.

Четвъртият Друбуанг Пенор Ринпоче Янгси

В началото на 2014 г. в Тибет бе открито прераждането на Н.Св. Пенор Ринпоче. В съответствие с писмото на Н.Св. Чатрал Ринпоче, съдържащо предсказания, Пенор Ринпоче Янгси („янгси“: прераждане, реинкарнация) се ражда близо до Летен Трамо Драг или Дунг Лунг Трамо Драг, свещеното място, където са били разкрити „Четирите Цикъла на Ученията на Сърдечната Същност“ (Нийнгтинг Ябший). С помощта на това писмо и с чистото проникновение на Тулку Тубтен Палзанг Ринпоче, Янгси е бил достоверно разпознат.

На 31 юли 2014 година, благоприятният ден на Първото Завъртане на Колелото на Дхарма Ученията на Буда (4-ят ден на 6-ия тибетски месец, 2141-а Велика година), се извърши коронацията на Янгси Ринпоче в главния Палюл манастир в Тибет.

За повече информация:
http://www.palyul.org/eng_lama.htm