Кхенчен Намдрол Ринпоче

Кхенчен Намдрол Ринпоче

Кхенпо Намдрол е роден през 1953 г. в Деге с родители Цедрунг и Чьоцо. На седемгодишна възраст, през 1959 г., той бяга от Тибет и пристига в Билакупе, южна Индия. През 1968 г. осъществява Бум-Нга (завършва петстотинте хиляди акумулации на Подготвителните Практики). От великия Дзогчен учител Ньошул Кхенпо той получава ученията на „37-те Практики на Бодхисатва“, Вишестава („Възхвала на Съвършенството на Буда“) и Тонг Тун Сенге Нгаро (Бележки по Татагарбха, наречени „Лъвския рев“) на Мипам Ринпоче.

Кхенпо Кхедруб му предава ученията на Мипам Ринпоче „Коментар към Абхидхармакоша“, „Коментар към Мадхямакаланкара“, „Синтезираните Основни Идеи на Съкровищницата на Изпълняващия Желания Скъпоценен Камък“, както и „Бележките“ на Мипам Ринпоче към Мадхямакаватара на Чандракирти.

Кхенчен получава също така ученията на „Коментарите“ на Мипам Ринпоче към Мулапраджня на Нагарджуна и други Мадхямика трактати. Впоследствие прекарва пет години в Сикким, където получава различни учения за Праджняпарамита, Мадхямика, Прамана и други сутра учения от Кхенпо Цондрю. Той получава и Тантра учения, включително „Трилогията на Самоосвобождението“ на Лонгченпа и „Ключ към Съкровището“ – главния коментар към Гухягарбха Тантра.

На 25 годишна възраст, следвайки заръките на Негово Светейшество Пенор Ринпоче, както и тези на Кхенпо Цондрю, Кхенпо Намдрол се завръща в манастира Намдролинг. От 1978 г., когато е основан Институтът Нгагюр Нйингма, той е водеща фигура в администрирането и преподавателската дейност на института. През 1983 г. Негово Светейшество Пенор Ринпоче го удостоява с титлата „кхенпо“.

През 1988 г. Кхенчен пътува до Серта в тибетската провинция Кхам, за да получи учения от Н.Св. Кхенпо Джигме Пунцог Ринпоче. По това време той получава инструкции за трите различни коментара към Гухягарбха Тантра: Осел Нйингпо („Есенцията на Ясната Светлина“) на Мипам Ринпоче, Чогчу Мунсел („Премахване на Мрака на Десетте Посоки“) на Лонгченпа и Дзо Гий Демиг („Ключ към Съкровището“) на Додрубчен Тенпе Нйима. Що се отнася до Дзогчен ученията, той получава Четсун Нийнгтиг („Най-дълбоката Същност на Четсун“), както и личните инструкции на Кхенпо Джигме Пунцог Ринпоче за Дзогчен, „Освобождението в дланта на ръката“, коментарите на Патрул Ринпоче към „Трите Думи, които Постигат Същината“, „Посочване на Природата на Ума“ и много други.

През 1992 г. Кхенпо Джигме Пунцог му предава „Съкровището на Скъпоценния Смисъл на Думите“ на Лонгченпа, инструкции за Кхандро Нйингтиг („Най-дълбоката Същност на Дакини“, наречена „Осветяване на Задълбочения Път“), важни инструкции на Мипам Ринпоче за Дзогчен Трекчо („Пълното Отсичане“) и много други езотерични учения.

От самото създаване на Института в манастира Намдролинг, Кхенпо Намдрол преподава по най-различни теми, като например Мадхямакаватара на Чандракирти („Встъпване в Средния път“), коментара на Мипам Ринпоче към Девета Глава на Бодхисатвачаряватара, известен като Кетака, Махаянасутраланкара („Украшение на Махаяна Сутра“), Нге Ше Дрон Ме („Лампата на Абсолютното Разбиране“) на Мипам Ринпоче, Чидон Дзо Гйи Демиг („Общ коментар към Гухягарбха Тантра“, наречен „Ключ към Съкровището“), Сангдаг Гонгйен („Украшение на Стремежите на Ваджрапани“ – „Коментар към Гухягарбха Тантра“) на Лочен Дхармашри, и много други специални Нйингма учения и велики трудове на индийски и тибетски учени.

Значителният принос на Кхенчен Намдрол в администрирането и преподавателската дейност на Института е породен от чистата му мотивация за запазване на Дхарма ученията в тези упадъчни времена.

През 1998 г., под ръководството на Негово Светейшество Пенор Ринпоче, Кхенчен Намдрол основава Палюл Ретрит Център „Самтен Осел Линг“ в Парпинг, долината на Катманду, Непал. Понастоящем Кхенчен прекарва значителна част от времето си в този център, като паралелно преподава в института Нгагюр Нйингма и на различни места по света.

http://www.palyul.org/eng_biokhenpo_namdrol.htm