Програма на Пема Ринпоче в България, 5-14 септември 2015

Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа при посещението им в София през май 2014 г.

5-8 септемвриЛетен ретрит с Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа, Варвара, южно Черноморие.

10 септември, четвъртък, 19:00-20:00 ч.публична лекция „Как да се справяме с чувството за вина“, Дом на архитекта, ул. „Кракра“ 11, София.

12 септември, събота, 19:00-20:00 ч.лекция „Четирите Благородни Истини в будизма“, Палюл Център България, ул. „Яворец“ 11, София.

13 септември, неделя, 19:00-20:30 ч.Ваджрасатва посвещение, Палюл Център България, ул. „Яворец“ 11, София.

Снимки от програмата в София

Снимки от летния ретрит във Варвара

Pema Rinpoche`s programm in Bulgaria, 5-14 September 2015

5-8 SeptemberSummer retreat with Pema Rinpoche and Acharya Lopon Dawa in Varvara, Black sea coast.

10 September, Thursday, 19:00-20:00 h. – public talk „How to deal with guilt“, Architect`s House, 11 Krakra str., Sofia.

12 September, Saturday, 19:00-20:00 h. – public talk „The Four Noble Truths in the Buddhism“, Palyul Center Bulgaria, 11 Yavoretz str., Sofia.

13 September, , 19:00-20:30 h. – Vajrasatva Empowerment, Palyul Center Bulgaria, 11 Yavoretz str., Sofia.

Pictures from the visit in Sofia

Pictures from the retreat in Varvara