Въведение в Будизма, ноември-декември 2017 / Introduction into Buddhism, Nov.-Dec. 2017

Курсът „Въведение в будизма” е насочен към всички, които проявяват интерес към произхода, историята и основните принципи на будизма. Той е част от въвеждащия клас „По-добра основа”, запознаващ ни също така с медитацията.

Курсът се провежда в три части. Първата (21 ноември) проследява живота на Буда Шакямуни, възникването и развитието на будизма в Индия, както и неговото разпространение в други азиатски страни.

Втората част (5 декември) е посветена на живота и делото на Памдасамбхава (Гуру Ринпоче) и на пренасянето на будизма в Тибет.

В трета част (19 декември) се разглеждат основните принципи на будизма, както и школите в тибетския будизъм.

Препоръчително дарение за една лекция: 5 лв.