Ачаря Лопон Дауа в България, 3-8 август 2017/Acharya Lopon Dawa in Bulgaria, 3-8 August 2017

Скъпи приятели,

радостни сме да ви съобщим, че Ачаря Лопон Дауа отново е на посещение в България по покана на център Палюл. Програмата му включва:

3-6 август 2017 г. – Летен медитационен ретрит (Варвара, южното Черноморие)

7 август 2017 г. – Лекция за медитацията и развиването на Бодхичита (19:30-20:30 ч., център Палюл, София)

Ачаря Лопон Дауа във Варвара

Летният ретрит на Палюл Център България ще се проведе за осма поредна година във Варвара на южното Черноморие, от 3-6 август 2017 г.

Ретритът се провежда с благословиите на Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) – учител от най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма и основател на българския Палюл център. Тази година специален гост и ръководител на ретрита ще бъде неговият главен асистент и резидент-лама в Европейския ретрит център към традицията Палюл в Цюш, Германия – Ачаря Лопон Дауа.

Програмата включва медитация шине, бодхичита медитация и практиката Риуо Сангчьо.

За повече информация: center-bg@palyul.eu

Тук можете да разгледате снимки от ретритите през 2012201320152016 и 2017 г.

*     *     *

Dear friends,

we are happy to announce the visit of Acharya Lopon Dawa in Bulgaria! His program includes:

3-6 August 2017 – Meditation summer retreat in Varvara (Black sea coast)

7 August 2017 – Teaching about meditation and developing Bodhicitta (7:30-8:30 pm) Palyul Center Bulgaria, Sofia)

Palyul Center Bulgaria`s summer retreat will take place for the 8th time in Varvara, Black sea coast on 3-6 August 2017.

The retreat will take place with the blessings of Ven. Pema Rinpoche (Khen Rinpoche Pema Choephel) – a teacher from the oldest Tibetan-Buddhist school Nyingma and founder of the Bulgarian Palyul Center – and will be lead by his main assistant and Resident Lama at the European Palyul retreat center in Zuesch, Germany Acharya Lopon Dawa.

The programm includes meditation, bodhichitta practice and the practice Riwo Sangcho (Sang Offering).

For more information contact us at: center-bg@palyul.eu

Here you can find pictures from the past retreats: 2012201320152016 и 2017.