Онлайн учение на Кхенчен Пема Шераб Ринпоче върху „Писмо до приятел“ на Нагарджуна!