Архив на: yavor

Летен ритрийт, Варвара 2016 / Summer retreat, Varvara 2016

Летният ритрийт на Палюл Център България ще се проведе за седма поредна година във Варвара, южното Черноморие, от 20-22 август 2016 г.

Ритрийтът се провежда с благословиите на Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) – учител от най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма и основател на българския Палюл център – и тази година ще бъде воден от негови старши ученици.

Програмата включва медитация, Пема йога и практиката Риуо Сангчьо.

За повече информация и записване за участие в ритрийта: center-bg@palyul.eu

Тук можете да разгледате снимки от ритрийтите през 201220132015 и 2016 г.

*     *     *

Palyul Center Bulgaria`s summer retreat will take place for the 7th time in Varvara, Black sea coast on 20-21 August 2016.

The retreat will take place with the blessings of Ven. Pema Rinpoche (Khen Rinpoche Pema Choephel) – a teacher from the oldest Tibetan-Buddhist school Nyingma and founder of the Bulgarian Palyul Center – and will be lead by his senior students.

The programm includes meditation, Pema yoga and the practice Riwo Sangcho (Sang Offering).

For more information contact us at: center-bg@palyul.eu

Here youe can find pictures from the past retreats: 201220132015 и 2016 г.

Ачаря Лопон Дауа в България, март 2016

Ачаря Лопон Дауа в Палюл Център България

Скъпи приятели,

радостни сме да ви съобщим за предстоящото гостуване на Ачаря Лопон Дауа – резидент лама в Европейския рeтрит център към традицията Палюл и главен асистент на Пема Ринпоче в Европа.

Програмата му в българския Палюл център включва:

19 март, 18:00-19:00 ч. – Беседа „Убежище – основа на будисткия път“

22 март, 19:15-20:00 ч. – Медитация с Ачаря Лопон Дауа

23 март, 19:15-20:30 ч. – Практиката „Дъжд от Благословии“ и Гуру-Цог

Препоръчително дарение за всяко от събитията: 5 лв.

Снимки от събитието

 ––––––––––

Acharya Lopon Dawa`s programm in Palyul Center Bulgaria:

19 March, 18:00-19:00 – „Taking Refuge – the foundation of the Buddhist path“, public talk

22 March, 19:15-20:00 – Meditation with Acharya Lopon Dawa

23 March, 19:15-20:30 – “Shower of Blessing” and Guru Tsog practice

Pictures from this event

–––––––––

Ачаря Лопон Дауа в българския Палюл център

Ачаря Лопон Дауа става монах през март 1983 г. в манастира Намдролинг (Байлакупе, Майсор, южна Индия), където в следващите осем години получава своето основно монашеско образование.

През 1990 г. той е приет във висшия учебен институт на манастира Намдролинг – Нгагюр Нйингма (NNI), където девет години изучава будистка философия и практика, тибетски език и литература, политическа и религиозна история. През 2002 г. той завършва висшия институт, получавайки титлата „лопон” или “ачаря” (учител, магистър по будистка философия и практика). През 2003 г. Негово Светейшество Пенор Ринпоче му присъжда титлата Нгесанг Лекше Зодчанг (Безценен Държател на Съвършените Учения на Тайната Мантра).

След завършване на образованието си Лопон Дауа преподава една година в гимназията на манастира – Йеше Одсал Шераб Ралдрилинг. От 2004 до 2007 г. той изпълнява длъжността мениджър на Палджор Даргйелинг, филиал на благотворителната фондация на Н.Св. Пенор Ринпоче.

През 2008 г. Лопон Дауа посещава английския Палюл център в Лондон, където води традиционни молитви и церемонии, а също така и преподаването на тибетски език. След престоя си в Европа Лопон Дауа поема за три години обучението на младите монаси, както и други основни дейности в манастира Такшам (Донденлинг, Колегал, южна Индия).

Понастоящем той е главен асистент на Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) в Европейския рeтрит център към традицията Палюл в Цюш, Германия. През лятото на 2013 г. Лопон Дауа изнесе серия от учения в българския Палюл център, както и ръководи ежегодния летен ретрит на българското Черноморие. През февруари 2015 г. той води честванията на българската сангха по случай Лосар (тибетската Нова Година).

Снимки от посещението на Ачаря Лопон Дауа през 2013 г.

Снимки от ретрита във Варвара през 2013 г.

Снимки от честването на Лосар през 2015

Ден на Гуру Ринпоче, 19 януари 2016 г.

Статуя на Гуру Ринпоче в Пангбоче, Непал

Падмасамбхава, на санскрит „Роденият в лотос”, е почитан в тибетския будизъм като вторият Буда на нашето време. Неговото появяване в този свят е предсказано от самия Буда Шакямуни.

Падмасамбхава, известен още като Гуру Ринпоче („Скъпо-ценният Учител”), пренася през 8 в. Ваджраяна Будизма в Тибет. С него се свързва и основаването на най-старата сред четирите школи в Тибетския будизъм – Нйингма.

Денят на Гуру Ринпоче се празнува на десетия ден от всеки месец по тибетския лунен календар.

В Палюл центъра отбелязваме този ден от 19:15-20:15 ч. с практиката “Дъжд от Благословии” и Гуру-Цог практика. Тези молитви ни помагат да премахнем пречките, възпрепятстващи нашия успех, късмет и щастие, и да получим благословиите на будите и учителите от приемствеността. По желание можете да носите нещо малко за хапване (соленки, сладки, плодове), което да включим в традиционното приношение с храна.

–––––––––––––––––––––––––––––

Padmasabhava or “The Lotus Born” in Sanskrit is worshiped from the Tibetan Buddhists as the second Buddha of our era. His appearing in this world was predicted by Buddha Shakyamuni himself.

Padmasabhava, also known as Guru Rinpoche (“The Precious Teacher”), introduced the Vajrayana Buddhism in Tibet in the eight century. His name is related with the foundation of the oldest school under the four schools of Tibetan Buddhism – Nyingma.

Traditionally the Guru Rinpoche Day is celebrated every month on the 10th day of the Tibetan lunar calendar.

Palyul Center Bulgaria honours this day performing the Puja “Shower of Blessings” by Mipham Rinpoche and a Guru Tsog practice. These prayers help us to remove the obstacles that hinders our success, prosperity and happiness, by receiving the blessings of all Buddhas and Lineage Gurus.

For the traditional Tsog Offering if you like you can bring some fruits, sweeties, juice, etc.

Чьо и Пхоуа ритрийт с Пема Ринпоче, 19-22 ноември 2015, Цюш, Германия

DSC_0483

Скъпи приятели,

от 19-22 ноември 2015 г. в европейския Палюл ритрийт-център в Цюш, Германия, се проведе ежегодният есенен Чьо и Пхоуа ритрийт, воден от Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа. За поредна година голяма част от българската Палюл сангха посети събитието. Снимки от ритрийта можете да видите тук.

https://www.facebook.com/events/1639514992954048/

Dear friends,

from 19-22. November 2015 the annual autumn Chöd and Phowa Retreat was held at the European Palyul Retreat Center in Zuesch, Germany. The retreat was leaded by Ven. Pema Rinpoche and the resident lama Acharya Lopon Dawa. Pics from this event can be founded here. 

https://www.facebook.com/events/1639514992954048/

Програма на Пема Ринпоче в България, 5-14 септември 2015

Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа при посещението им в София през май 2014 г.

5-8 септемвриЛетен ритрийт с Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа, Варвара, южно Черноморие.

10 септември, четвъртък, 19:00-20:00 ч.публична лекция „Как да се справяме с чувството за вина“, Дом на архитекта, ул. „Кракра“ 11, София.

12 септември, събота, 19:00-20:00 ч.лекция „Четирите Благородни Истини в будизма“, Палюл Център България, ул. „Яворец“ 11, София.

13 септември, неделя, 19:00-20:30 ч.Ваджрасатва посвещение, Палюл Център България, ул. „Яворец“ 11, София.

Снимки от програмата в София

Снимки от летния ритрийт във Варвара

Pema Rinpoche`s programm in Bulgaria, 5-14 September 2015

5-8 SeptemberSummer retreat with Pema Rinpoche and Acharya Lopon Dawa in Varvara, Black sea coast.

10 September, Thursday, 19:00-20:00 h. – public talk „How to deal with guilt“, Architect`s House, 11 Krakra str., Sofia.

12 September, Saturday, 19:00-20:00 h. – public talk „The Four Noble Truths in the Buddhism“, Palyul Center Bulgaria, 11 Yavoretz str., Sofia.

13 September, , 19:00-20:30 h. – Vajrasatva Empowerment, Palyul Center Bulgaria, 11 Yavoretz str., Sofia.

Pictures from the visit in Sofia

Pictures from the retreat in Varvara

Летен ритрийт с Пема Ринпоче и Ачаря Лопон Дауа, 5-8 септември 2015 г.

Летният ритрийт на Палюл Център България ще се проведе за шеста поредна година във Варвара, южното Черноморие. Ритрийтът ще бъде воден от Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) – учител от най-старата школа на тибетския будизъм Нйингма и основател на българския Палюл център.

Той ще бъде придружаван от Ачаря Лопон Дауа – резидент лама на европейския Палюл ретрит център в Германия. Програмата включва медитация, Пема йога, практиката Риуо Сангчьо, както и лекция за Гуру Ринпоче, Бендза Гуру мантра и 7-Линиевата молитва.

За повече информация и записване за участие в ритрийта: center-bg@palyul.eu

Снимки от летния ритрийт във Варвара

Palyul Center Bulgaria`s summer retreat will take place for the 6th time in Varvara, Black sea coast. The retreat will be lead by Ven. Pema Rinpoche (Khen Rinpoche Pema Choephel) – a teacher from the oldest Tibetan-Buddhist school Nyingma and founder of the Bulgarian Palyul Center.
He will be supported by Acharya Lopon Dawa – the resident Lama of the European Palyul retreat center in Germany. The programm includes meditation, Pema yoga, Riwo Sangchoe (Sang Offering) as well as teachings about Guru Rinpoche, the Bendza Guru mantra and the 7-Line prayer.

For more information contact us at: center-bg@palyul.eu

Pictures from the retreat in Varvara

Палюл Намчьо Дзогчен ритрийт, 2-14 юли 2015 г.

12-дневният европейски Палюл Намчьо Дзогчен ритрийт се провежда от 8 години. Той е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали Дхарма-практикуващи.

5.юли 2015 г., неделя (15-17:00) – Посвещение в Гуру Ринпоче (Падмасамбхава)
11.юли 2015 г., събота (15-17:00) – Посвещение в Ченрезиг (Авалокитешвара)

Ежегодният Палюл Намчьо Дзогчен ритрийт, наречен ”Освобождението в твоята длан” (тиб. Дзогчен Сангйе Лакчанг), се провежда всяко лято през месец юли в европейския ритрийт център на традицията Палюл в Германия.

Автентичният тибетски ритрийт започва с въвеждащия курс „По-добра основа“ и подготвителни Ньондро практики, и завършва с най-висшите Дзогчен практики. По време на Палюл Намчьо Дзогчен ритрийта се преподават традиционни будистки учения и практики, които ни помагат да пречистим отрицателната си карма и да открием своя вътрешен мир. Благодарение на завършването на пълния цикъл на обучение и практики, практикуващите могат да реализират истинската природа на своя ум и да открият път към крайното освобождение от страданията в цикличното съществувание.

За участие в ритрийта e необходимо предварително записване, тъй като местата са ограничени. За контакт и повече информация: center-bg@palyul.eu

Тук можете да разгледате снимки от ритрийта през 20122013, 2014 и 2015.

Ачаря Лопон Дауа в България, февруари 2015 г.

Ачаря Лопон Дауа в българския Палюл център, 2013 г.

Скъпи приятели,

по случай честването на Лосар – тибетската Нова година – в Палюл центъра очакваме специален гост. Ачаря Лопон Дауа, който понастоящем е резидент лама в Европейския ритрийт център към традицията Палюл в Германия и главен асистент на Пема Ринпоче в Европа, ще посети отново България. Той ще ръководи честването на големия тибетски празник Лосар, както и ще даде учения на българската сангха.

Програмата му в българския Палюл център:

18 февруари, 19-20:00 ч. – практиката „Дъжд от Благословии“ от Мипам Ринпоче и Гуру-Цог

19 февруари, 19-20:30 ч. – празнична практика по случай Лосар

24 февруари, 19-20:00 ч. – медитация с Лопон Дауа

26 февруари, 19-20:00 ч. – ден на Медицинския Буда, практиката „Реката от Лапис Лазули“

Acharya Lopon Dawa programm in Palyul Center Bulgaria:

18 February, 19-20:00 – Mipham Rinpoche` “Shower of Blessing” and Guru Tsog practice

19 February, 19-20:30 – Losar celebration, evening practice with Acharya Lopon Dawa

24 February, 19-20:00 – Teaching about meditation

26 February, 19-20:00 – Medicine Buddha day, “The River of Lapis Lazuli” practice and explanations

Препоръчително дарение за всяко от събитията: 5 лв.

Ачаря Лопон Дауа става монах през март 1983 г. в манастира Намдролинг (Байлакупе, Майсор, южна Индия), където в следващите осем години получава своето основно монашеско образование.

През 1990 г. той е приет във висшия учебен институт на манастира Намдролинг – Нгагюр Нйингма (NNI), където девет години изучава будистка философия и практика, тибетски език и литература, политическа и религиозна история. През 2002 г. той завършва висшия институт, получавайки титлата „лопон” или “ачаря” (учител, магистър по будистка философия и практика). През 2003 г. Негово Светейшество Пенор Ринпоче му присъжда титлата Нгесанг Лекше Зодчанг (Безценен Държател на Съвършените Учения на Тайната Мантра).

След завършване на образованието си Лопон Дауа преподава една година в гимназията на манастира – Йеше Одсал Шераб Ралдрилинг. От 2004 до 2007 г. той изпълнява длъжността мениджър на Палджор Даргйелинг, филиал на благотворителната фондация на Н.Св. Пенор Ринпоче.

През 2008 г. Лопон Дауа посещава английския Палюл център в Лондон, където води традиционни молитви и церемонии, а също така и преподаването на тибетски език. След престоя си в Европа Лопон Дауа поема за три години обучението на младите монаси, както и други основни дейности в манастира Такшам (Донденлинг, Колегал, южна Индия).

Понастоящем той е главен асистент на Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел) в Европейския ритрийт център към традицията Палюл в Цюш, Германия. През лятото на 2013 г. Лопон Дауа изнесе серия от учения в българския Палюл център, както и ръководи ежегодния летен ретрит на българското Черноморие.

Снимки от посещението на Ачаря Лопон Дауа през 2013 г.:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549730711759025.1073741831.411520272246737

Снимки от ретрита във Варвара през 2013 г.:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548028521929244.1073741830.411520272246737

Снимки от честването на Лосар, февруари 2015:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847562501975843.1073741843.411520272246737

Курс по тибетски език

През 2015 година Палюл Център България организира курс по класически тибетски език.

Курсът започна на 12 януари 2015 г. и ще се провежда всеки понеделник от 19:00-20:30 ч. Цената на едно занятие е 5 лв. Можете да се запишете за участие на имейла на центъра: center-bg@palyul.eu

Курсът се води от Николай Грозни, който е бивш будистки монах и възпитаник на Института по будистка диалектика в Дхарамсала и манастира Дрепунг-Гоманг в Карнатака. Той е автор на редица книги посветени на Индия и будистката философия, сред които „Крака на костенурка“ и „Жития на безделници и пропаднали мистици“.

Курс по тибетски език в тибетско-будисткия център „Палюл България“